برچسب: مالیت مهریه

عدم تعیین نوع قرآن و آیینه شمعدان در مهریه


عدم تعیین نوع قرآن و آیینه شمعدان در مهریه پرسش باسلام درعقدنامه ها مهریه یک جلد کلام الله وآیینه وشمعدان وشاخه نبات وتعدادی سکه قرارداده می شوداگرمعین ومقوم نشده باشد کدام کلام الله کدام ایینه شمعدان وبه چه قیمتی وشاخه نبات وضعیت مهریه چیست ؟ درعقد موقت وضعیت عقد چگونه است ؟ آیا بعد ازعقد […]