آرشیو /فدیناه بذبح عظیم
  • فدیناه بذبح عظیم
  • علیه السلام با کشاندن اسماعیلش به قربانگاه علی رغم وسوسه های شیطان، خواسته خدای عزوجل را بر خواسته ای خودش ترجیح داد  در جواب  این رفتار عظیم حضرت ابراهیم علیه السلام ، خدای مهربان وعده ذبح عظبم را داد. آیه «وفدیناه بذبح عظیم[۱]» گویای آن است که تاویل این آیه را می خوانیم:   حَدَّثَنَا اِبْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ اِبْنِ قُتَیْبَهَ عَنِ اَلْفَضْلِ قَالَ سَمِعْتُ...

ساير صفحات

رفتن به بالا