برچسب: صبر ورزی

شیوه صبر ورزی


سؤال: چه کنیم در برابر مشکلات صبر داشته باشیم؟ پاسخ: سلام علیکم برای افزایش صبر و بردباری دربرابر مشکلات موارد ذیل را در زندگی رعایت کیند: ۱- اولا مشکل را بشناسید و ابعاد آن را مثل اینکه چطور به وجود آمده و چطور می شود برطرف کرد بررسی کنید. ۲- بدانید که وجود برخی مشکلات […]