برچسب: شبیه خوانی در مسجد

تعزیه خوانی در مساجد


سلام در شهرستانها جدیدا داخل مسجد تعزیه خوانی(شبیه خوانی) می کنند و عده ای راضی نیستند؛ چون می گویند که کسب درآمد می کنند و یک نوع تئاتر بازی می کنند، حالا ماندم که به مردم چه جوابی بدهم؟ سلام انجام مراسم تعزیه و یا شبیه خوانی، یکی از شکل های بزرگداشت حوادث بزرگ تاریخی […]