برچسب: دعای مستجاب

دعای مستجاب


ُسؤال: سلام چه دعایی مستجاب و حل کننده مشکلات هست؟   پاسخ: سلام بر شما پرسشگر گرامی همانطور که می دانید از جمله آداب دعا اینست که شخص دعا کننده متوجه این باشد که فرصتی را برای گفتگو با حقیقت لایزال هستی به دست آورده است. غفلت از این نکته سبب می شود که دعاهای […]

استجابت دعا


سؤال: آیا دعا و نماز یا اعمالی خاص (روز معین . همراه روزه و….) مبنی بر اینکه که اگر ما آن اعمال را انجام داده سریعا حاجت ما برآورده شود به این صورت که حتی آن دعا به صلاح ما نیست و یا کلا موانعی که در استجابت دعا وجود دارد .منظورم دعایی که با […]