آرشیو /تنبلی و بی حوصلگی
  • چاره کسالت بدن
  • سؤال: با سلام با توجه به این که مدت زیادی دارو های شیمیایی مصرف کردم و نتیجه نگرفتم. انها را کنار گذاشتم ولی ظاهرا با توجه به سن و عدم رعایت مکروهات و غیره بدنم بسیار پر حرارت شده شاید مشکل کبدی دارم.و اعصابم نیز داغون است. از شما میخواهم در صورت امکان نام ایه […]

  • تنبلی و بی حوصلگی
  • تنبلی و بی حوصلگی ها ریشه در افکار انسان دارد مثلا اینکه به شخصی می گویند کار کن تا پول در بیاوری.. می گوید پول در بیاورم که چه بشود؟ آرام آرام افکار خود را اصلاح بکنید و برای  کارهای خود انگیزه ها و اهداف واقعی پیدا کنید. سعی کنید مثبت اندیش شوید و افکار خود را مثبت کنید... مثلا به این فکر کنید که خداوند شما را منشأ خیرات زیادی برای خودتا و اطرافیانتان قرار داده و شما می توانید اثرات مهمی د...

ساير صفحات

رفتن به بالا