برچسب: تقیه

مبانی فقهی قیام امام حسین (علیه السلام)


مبانی فقهی قیام امام حسین (علیه السلام) مبانی فقهی قیام امام حسین (علیه السلام) از منظر آیت الله مکارم شیرازی(حفظه الله تعالی) چرا امام حسین علیه السلام بر اساس «تقیه» با یزید بیعت نکرد/ امربهمعروف و نهی از منکر؛ مبنای قیام امام حسین علیه السلام/ امام حسین علیه السلام و قیام علیه حاکم جائر/ امام […]

فلسفه تقیه از دیدگاه اسلام


فلسفه تقیه از دیدگاه اسلام تقیه یک نوع تاکتیک حساب شده و عاقلانه برای حفظ نیروهای انسانی و هدر ندادن افراد مومن در راه موضوعات کوچک و کم اهمیت محسوب میشود و در روایات به سبر دفاعی تشبیه شده و علامت ایمان است. روشن است در موضوعات مهم که تقیه باعث نابودی یا به خطر […]