دسته: معاملات

ارث


سلام علیکم اگر مادری از دنیا برود، و مالی داشته باشد، این چطور (مساوی ) تقسیم می‌شود؟ رهبری و سیستانی و امام بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم با تشکر از ارتباطتان با مرکز پاسخگویی اجوبه طبقات ارث سه دسته می باشند: طبقه اول: پدر و مادر و فرزندان میت، در طبقه اول ارث قرار […]

خرید و فروش کالا و عدم گفتن عیب


خرید و فروش کالا و عدم گفتن عیب سوال باسلام خودروی بنده دارای ایراتی بودوبه همین دلیل حداکثرمبلغ اشکالات رامحاسبه کردم وازقیمت واقعی آن کسر کردم وخودرو راباقیمت پایینتربه خریدار فروختم لیکن درهنگام فروش موضوع رانگفتم ولی به اوگفتم کاملا ببین وهرجالازم است ببر وچک کن و اگرخواستی بخر.البته اوبه اختیارخودش بخشی ازخودرو راچک کرد […]

Share :

دست دادن با پیر زن


دست دادن با پیر زن با سلام دست دادن به پیر زن نامحرم یا بغل کردن او بدون قصد لذت و با اکراه آیا شرعا اشکال دارد؟ آیا اخلاقا اشکال دارد؟ البته زمانی که پیر زن درخواست کند. متشکرم دست دادن با پیر زن باسلام خدمت شما کاربر گرامی سعی کنید در سوالات شرعی حتما […]

بانک


باسلام سود گرفتن از بانک شخصی با رضایت صاحب بانک جایز است؟ آیا اونایی که از بانک شخصی سود می گیرند جایز است ؟سیستانی پاسخ: سلام به ما کاربر گرامی در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن در حق بانکها […]