اهمیت نماز و امام زمان (عج)

اهمیت نماز و امام زمان (عج)

آیانماز اهمیت بیشتری دارد یا امام زمان (عج)

اهمیت نماز و امام زمان (عج)

باسلام خدمت شما کاربر گرامی و عزیز

شبیه سوال شما به طور مفصل در روایتی ذکر شده است که عینا ترجمه روایت را تقدیم شما می کنیم:

امام باقر علیه السّلام فرمود:

بناى اسلام روى پنج چیز است؟

نماز و زکاه و حج و روزه و ولایت.

زراره گوید بحضرت عرض کردم:

کدامیک از اینها برتر است؟ فرمود: ولایت برتر است. زیرا ولایت کلید آنهاست و شخص والى دلیل و راهنماى آنهاست (ائمه علیهم السّلام راهنماى نماز و زکاه و حج و روزه میباشند و این اعمال بدون راهنمائى آنها درست نیست).

عرض کردم:

سپس کدامیک برترى دارد؟ فرمود: نماز، رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرموده: نماز ستون دین شماست.

عرض کردم:

پس از آن کدامیک برترى دارد؟ فرمود: زکاه، زیرا خدا زکاه را هم دوش نماز قرار داده و نماز را پیش از زکاه ذکر نموده و رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: زکاه گناه را میبرد.

عرض کردم:

پس از آن کدامیک برترى دارد؟

فرمود: حج، خداى عز و جل فرماید:

«براى خداست بر مردم زیارت خانه کعبه آنها که بدان راه توانند یافت و هر که کفر ورزد، خدا از جهانیان بى‏ نیاز است. و رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود:

یک حج پذیرفته از بیست نماز نافله بهتر است و هر که گرد این خانه طوافى کند که هفت شوطش را بشمارد (تا کم و زیاد نشود) و دو رکعت نمازش را نیکو گزارد خدا او را بیامرزد، و راجع به روز عرفه و مزدلفه چه مطالبى فرموده است (که همه میدانند، مانند ثوابهاى بسیارى که براى عبادت در این دو روز بیان فرموده و نیز فضیلت وقوف بعرفات و مشعر را) عرض کردم: پس از این کدام است؟

فرمود: روزه.

عرض کردم: چرا روزه آخر همه اینها قرار گرفت؟

فرمود: رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرموده است:

روزه سپر آتش دوزخ است، سپس فرمود:

برترین چیزها آن است که چون از دستت رفت، توبه کردن از آن پذیرفته نیست، جز آنکه برگردى و عین آن عمل را بجا آورى، و نماز و زکاه و حج و ولایت، جز انجام دادن خود آنها، چیز دیگرى جاى آنها را نمیگیرد، ولى روزه (ماه رمضان) اگر از تو فوت شود یا تقصیرى در آن روا دارى یا مسافرت کنى، در ایام غیر رمضان بجا مى‏ آورى و آن گناه را با صدقه دادن و قضا کردن جبران میکنى. ولى هیچ یک از آن چهار، چیز دیگرى جایگزینش نشود.

سپس فرمود:

بالاترین مرتبه امر دین و کلیدش و در همه چیز و مایه خرسندى خداى رحمان، اطاعت امام است، بعد از شناسائى او، همانا خداى عز و جل میفرماید:

هر که پیغمبر را فرمان برد خدا را فرمان برده است و هر که پشت کند، ما ترا بنگهبانى آنها نفرستاده ‏ایم، ۸۰ سوره ۴» همانا اگر مردى شب‏ها را بعبادت بپا خیزد و روزها را روزه دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش بحج رود، و امر ولایت ولى خدا را نشناسد تا از او پیروى کند و تمام اعمالش با راهنمائى او باشد، براى او از ثواب خداى جل و عز حقى نیست و او از اهل ایمان نباشد، سپس فرمود:

خدا نیکوکاران از ایشان (اهل ولایت یا مستضعفین از مخالفین) را بفضل رحمت خود داخل بهشت کند.
اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏۳، ص: ۳۱

موفق و مؤ ید باشید.

برچسب‌ها, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.