پرسش و پاسخ اجوبه احکام,معاملات خرید و فروش کالا و عدم گفتن عیب

خرید و فروش کالا و عدم گفتن عیب

خرید و فروش کالا و عدم گفتن عیب

سوال

باسلام خودروی بنده دارای ایراتی بودوبه همین دلیل حداکثرمبلغ اشکالات رامحاسبه کردم وازقیمت واقعی آن کسر کردم وخودرو راباقیمت پایینتربه خریدار فروختم لیکن درهنگام فروش موضوع رانگفتم ولی به اوگفتم کاملا ببین وهرجالازم است ببر وچک کن و اگرخواستی بخر.البته اوبه اختیارخودش بخشی ازخودرو راچک کرد وبخشی راچک نکرد،سوال بنده اینجاست که آیااین موضوع مدیونی برای بنده در پی نخواهد داشت؟واگرمدیونی داردچکاربایدکرد؟

پاسخ:

خرید و فروش کالا و عدم گفتن عیب

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

با تشکر از ارتباطتان با اجوبه

مقام معظم رهبری:

اگر در مورد عیب خفی چه عیبی که با اختبار و آزمایش فهمیده می شود و چه عیبی که فهمیده نمی شود، فروشنده فروشنده قصد فریب داشته باشد، این غش در معامله بوده و حرام است. اما اگر در همین عیب خفی قصد فریب و تلبیس وجود نداشته باشد هرچند عیب ، عیب خفی باشد، غش در معامله نبوده و حرام نیست. اما در عیب جلی، چه قصد تلبیس باشد و چه نباشد، غش در معامله نیست.

 

منبع:

رساله آموزشی۲ صفحه۹۸

کارشناس: حجت الاسلام غیاثوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.