پرسش و پاسخ اجوبه متفرقه احتلام در خواب

احتلام در خواب

سوال

سلام اگر از خواب بیدار شویم و روی لباسمان اثر یک مایع ببینیم ، با آنکه چیزی به یاد نمی آوریم، آیا محتلم هستیم و باید غسل کنیم؟

باسلام

پاسخ اجمالی:

اگر یقین دارید که منی است، باید غسل کنید ولی اگر یقین ندارید باید نشانه های سه گانه منی را داشته باشد که اگر داشت غسل واجب می شود وگرنه غسل واجب نیست.

پاسخ تفصیلی:
بهتر بود در سوال خود نام مرجع خود را نیز ذکر می کردید.

امام خمینی (ره):
به دو چیز انسان جنب می شود:
اول: جماع.
دوم: بیرون آمدن منی،چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با ‌شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

نشانه های منی:
۱: با شهوت بیرون آید.
۲: با فشار و جستن بیرون آید.
۳: بعد از بیرون آمدن، بدن سست شود.

کسی که آبی از او خارج شده و نمیداند منی است یا نه،در صورتی که تمام این نشانه ها را داشته باشد جنب است. و گرنه جنب نمی باشد، حتی اگر یکی از علامتها وجود نداشته باشد، بجز زن و مریض که وجود یک نشانه؛ یعنی بیرون آمدن از روی شهوت، کافی است ولی اگر بعدا متوجه شود جنب بوده، نمازهایی که با آن حال خوانده است باطل است.

استفتاء از آیت الله سید علی خامنه ای (مدظله):
سوال: آیا رطوبتی که از انسان در حال خواب خارج می شود، حکم منی را دارد؟ با آنکه می دانیم هیچیک از علامتهای سه گانه( جستن، شهوت و سستی بدن) را ندارد و شخص هم متوجه آن نمی شود مگر وقتی که بعد از بیداری لباسهای زیر خود را مرطوب ببیند.

جواب: اگر علائم سه گانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد، حکم منی را ندارد مگر اینکه از راه دیگری یقین کند که منی است.
منابع: رساله تو ضیح المسائل ده مرجع،مساله ۳۴۵، استفتاءات آیت الله خامنه ای، آموزش فقه
کلمات کلیدی:
جنابت،خواب،غسل،شهوت،علائم سه گانهکد کاربری نویسنده:
حجت الاسلام خمسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.