تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۵
کد خبر: 61
تعداد بازدید: 453 بازدید

از آن‌جا که مسافرت و جهان‌گردی می‌تواند با انگیزه‌ها و اهداف مختلف صورت گیرد، برخی از سفرها در اسلام مورد سفارش است؛ مانند سفر برای شناخت عظمت و آثار خلقت، سفرهای عبرت‌آموز، سفر حج، سفرهای تحقیقی و پژوهشی، سفر برای تبلیغ و ترویج دین، مسافرت برای تجارت و بازرگانی، سفرهای شغلی، اداری و سیاسی، سفرهای زیارتی و سفرهای تفریحی.
اما برخی از مسافرت‌ها نیز در تعالیم اسلام مورد نهی قرار گرفته است؛ نظیر سفرهای لهوی و بدون قصد عقلایی، سفرى که در آن به دین و نماز انسان آسیب وارد شود، سفر برای کمک به ظالم، و سفر برای فخرفروشی و اسراف.

برچسب ها:

Header Goes Here Make it effective and short

  • List Item #1
  • List Item #2
  • List Item #3

Sub- Heading Text Goes here Tease them

رفتن به بالا